INSCHRIJVINGEN JEUGDWERKING VOORJAAR 2019

Beste klimmers, beste ouders,

Hier zijn de nieuwe inschrijvingslinks voor de lessen die starten in januari. We hopen jullie allemaal terug te mogen verwelkomen

Aan de lesmomenten van de groepen is niets veranderd. Er wordt opnieuw een onderscheid gemaakt tussen lagere school en middelbaar onderwijs. Wanneer een groep volzet is, zal U een andere groep moeten kiezen.

De lessen starten terug op maandag 7 januari. De laatste les is voorzien op zaterdag 29 juni.

Er zijn bijzonderheden op volgende data:

  • Geen les op maandag 4/3, 8/4, 15/4, 22/4 en 10/6
  • Geen les op woensdag 6/3, 10/4, 17/4, 1/5, 5/6
  • Geen les op zaterdag 9/3, 13/4, 20/4, 1/6 en 8/6

Het inschrijvingsgeld bedraagt voor alle jeugdleden 200 euro. Kinderen uit het middelaar onderwijs die op woensdag inschrijven, mogen in de examenperiode een les naar keuze op zaterdag volgen.

Vergeet niet dat lidmaatschap van klimclub kajoe, BAC antwerpen of BPA verplicht is. In het inschrijvingsformulier dient het lidnummer zeker mee ingevuld te worden! Inschrijvingen van bestaande leden zonder lidnummer, zijn ongeldige inschrijvingen en geven geen toegang tot de jeugdwerking! We willen alle lidnummers hebben omdat we willen dat iedereen verzekerd is.

Nieuwkomers in de jeugdwerking moeten ook inschrijven om een plek te reserveren. Ze registreren zich ook in de cursus naar keuze en mogen dan een gratis proefles volgen. Bevalt het hen en willen ze deelnemen, dan gaan ze over tot de betaling van het lesgeld en regelen ze hun lidmaatschap bij het KBF. Op de plek van het lidnummer, in het inschrijvingsformulier, schrijven zij “NIEUW LID“. Zodra ze hun lidkaart in september ontvangen hebben, nemen ze deze mee naar de eerstvolgende les. Wens je toch niet deel te nemen na de proefles en ben je wel ingeschreven? Laat dit dan gewoon even weten.

Bent u ingeschreven, dan ontvangt u automatisch een bevestigingsmailtje. Controleer best de opgegeven mailadressen nog even voor u het formulier doorstuurt, want anders krijgt u de mail uiteraard niet!
Uw inschrijving is pas aanvaard na betaling van het lesgeld.

Gelieve het lesgeld te betalen op rekening: BE76 7360 1117 7595 van Kajoe vzw met vermelding van  “jeugd” en “de naam van het kind

Wil je meer dan één keer per week klimmen? Dan kan je losse klimbeurten betalen of uitbreiden met een abonnement  in Wallstreet voor 100 euro (van 1 januari tot 30 juni). Gelieve dit te betalen met een unieke overschrijving met vermelding van “combi-abo” en “de naam van het kind“. Vraag dan nadien naar uw abonnementskaartje in de klimzaal.

INSCHRIJVINGSLINKS:

 

LAGER ONDERWIJS

Maandag 17.00 – 19.00 klik hier

Woensdag 13.30 – 15.30 klik hier

Woensdag 15.30 – 17.30 klik hier

Zaterdag 9.00 – 11.00 klik hier

Zaterdag 11.00 – 13.00 klik hier

 

SECUNDAIR ONDERWIJS

Woensdag 13.30 – 15.30 klik hier

Woensdag 15.30 – 17.30 klik hier

Zaterdag 9.00 – 11.00  klik hier

Zaterdag 11.00 – 13.00 klik hier

Zaterdag 17.30 – 19.30 klik hier

Comments are closed.